Fakturačné údaje

emission,s.r.o.

Majerníkova 44

841 05 Bratislava

IČO: 35 955 481

DIČ: 2022064561

IČ DPH: SK2022064561

Bankové

spojenie

Tatra banka a.s.

Číslo účtu: 262 076 8781/1100

IBAN: SK18 1100 0000 0026 2076 8781

Obchodný

register

 

Okresný súd

Bratislava I

oddiel: Sro

vložka č.37602/B