1-titulka-kampaň-page-NO-TEXT.png

Máte záujem

o tento produkt?

Vyplnením tohto formuláru súhlasím v zmysle nariadenia Európskeho parlamentua Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorých sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “GDPR” a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako “zákon”), so shromažďovaním, uchovávaním a spracovávaním osobných údajov mnou poskytnutých prevádzkovateľovi, ktorým je spoločnosť emission, s.r.o., IČO : 35955481, so sídlom Majerníková 44 (ďalej tiež ako “prevádzkovateľ”) a súhlasím s tým, aby moje osobné údaje boli pre prevádzkovateľa spracované akýmkoľvek zamestnancom prevádzkovateľa. Tento súhlas je udelený mnou na dobu neurčitú. Prevádzkovateľom stanovený účel spracovania osobných údajov pre zasielanie obchodných ponúk prevádzkovateľa, marketingové účely, poskytovanie osobných údajov tretím osobám, zaradenie osobných údajov do databázy a sprístupňovanie osobných údajov tretím osobám. Prehlasujem, že som si vedomý(á) svojich práv podľa GDPR a zákona a prehlasujem, že všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne. Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie vyššie uvedeného stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, ku ktorému boli zhromažďené.

 

Tento súhlas je slobodný a vedomý prejav vôle dotknutej osoby, ktorého obsahom je povolenie dotknutej osoby so spracovaním osobných
údajov.

 

O našej záruke

Račianska 90

83201 Bratislava

info@svetelnestropy.sk

+421904610416

+421911455071

OTVÁRACIA DOBA:


Po - Pia: 10:00 - 19:00
Sobota: 10:00 - 18:00


V prípade záujmu o iný termín stretnutia neváhajte nás kontaktovať telefonicky

WORKSHOP

Drevárska 22

90201 Pezinok

Slovensko