ūüď∑ 3D prehliadka: Z√°vesn√© osvetlenie ako dizajnov√° dominanta ob√Ĺvacej izby v Nitre

Updated: Aug 13, 2021

Veńĺk√Ĺ reprezentat√≠vny priestor spojenej ob√Ĺvańćky, kuchyne a jed√°lne si veńĺkorys√© osvetlenie urńćite zasl√ļŇĺi.


osvetlenie ob√Ĺvańćky a kuchyne z√°vesn√© svietidlo sveteln√© stropy
Sveteln√Ĺ strop LOOP V 2000 v ob√Ĺvańćke a REC 3000x600 v kuchyni zavesen√Ĺ do Ň°ikm√©ho stropu


Osvetlenie ako dominanta interiéruPrstencov√© sveteln√© stropy najviac vynikn√ļ vo veńĺk√Ĺch priestoroch s vysok√Ĺmi stropmi. Tieto priestory si veńĺk√© dominantn√© osvetlenie priam vyŇĺaduj√ļ a to nielen po estetickej str√°nke, ale aj z hńĺadiska kvality osvetlenia a distrib√ļcie svetla do priestoru. Ob√Ĺvańćke rodinn√©ho domu v Nitre dominuje LOOP V 2000, veńĺk√Ĺ dvojmetrov√Ĺ prstenec zavesen√Ĺ do Ň°ikm√©ho stropu. Veńĺk√Ĺ rozmer sveteln√©ho stropu v spojen√≠ s dif√ļzorom Barrisol distribuuje svetlo do priestoru rovnomerne, ńć√≠m je v priestore zabezpeńćen√Ĺ maxim√°lny sveteln√Ĺ komfort.
Funkńćn√© osvetlenie kuchynePri v√Ĺbere funkńćn√©ho osvetlenia do kuchyne je obdńļŇĺnikov√Ĺ sveteln√Ĺ strop REC jasn√° vońĺba. VeńĺkosŇ•ou vyr√°ban√Ĺ na mieru aj v tejto realiz√°cii presne kop√≠ruje dńļŇĺku kuchynsk√©ho ostrova. Veńĺk√° dif√ļzna plocha s ploŇ°nou LED s√ļstavou sa postar√° o intenz√≠vne, kvalitn√© a dokonale distribuovan√© svetlo, ktor√© je pri pr√°ci v kuchyni veńĺmi d√īleŇĺit√©.Okrem vŇ°etk√Ĺch ńŹalŇ°√≠ch parametrov je pri v√Ĺrobe osvetlenia na mieru samozrejmosŇ•ou aj zladenie dek√≥ru k zariadeniu interi√©ru. Oba sveteln√© stropy, LOOP V aj REC, maj√ļ po svojom obvode kr√°sny bridlicov√Ĺ dek√≥r.Vysok√Ĺ Ň°ikm√Ĺ strop? ŇĹiadny probl√©m.osvetlenie ob√Ĺvańćky z√°vesn√© svietidlo led sveteln√© stropy
Skryt√Ĺ z√°ves Bechter

VńŹaka moŇĺnosti nastavenia v√ĹŇ°ok jednotliv√Ĺch z√°vesov pońćas inŇ°tal√°cie vysok√© Ň°ikm√© stropy nepredstavuj√ļ pre sveteln√© stropy Ňĺiadny probl√©m.


zápustná kapsula bechter závesné svietidlo svetelné stropy


Skryt√Ĺ z√°ves


Na detailoch z√°leŇĺ√≠, a to aj v Ň°tvormetrovej v√ĹŇ°ke. Tzv. skryt√Ĺ z√°ves sme docielili vńŹaka z√°pustnej kapsuli s otvorom veńĺk√Ĺm 28 mm.


Skryt√Ĺ z√°ves je minimalistick√© rieŇ°enie, ktor√© n√°m umoŇĺŇąuje eliminovaŇ• pohńĺadov√ļ stropn√ļ rozetu, resp. schovaŇ• ju do dutiny v strope. Nap√°jac√≠ k√°bel plynulo prech√°dza do stropu, ńć√≠m je nav√ĹŇ°en√° celkov√° atraktivita z√°vesn√©ho rieŇ°enia.Subtílne lineárne svietidlo z masívneho drevaosvetlenie jedálne dubové lineárne svietidlo svetelné stropy
Lineárne svietidlo z masívneho dubu WOOD LINE 1600

O svietidlo, ktor√© je subt√≠lne ale z√°roveŇą dostatońćne a kvalitne osvetńĺuje plochu stola je veńĺk√Ĺ dopyt. Svietidlo WOOD LINE nad jed√°lensk√Ĺm stolom v Nitre, vyroben√© z mas√≠vneho dubu ruńćne a na mieru, je jedn√Ĺm z prv√Ĺch k√ļskov dreven√Ĺch line√°rnych svietidiel z naŇ°ej dielne. V kombin√°cii s dvoma dominantn√Ĺmi svietidlami priestor vizu√°lne odńĺahńć√≠ a dubov√© drevo perfektne lad√≠ s drevo-dek√≥rom v kuchyni a TV stene.
 


3D prehliadka priestoruChcete vidieŇ• viac? Preneste sa do priestoru virtu√°lne naŇ°ou 3D prehliadkou.


prehliadka osvetlenia ob√Ĺvańćky a kuchyne sveteln√© stropy


 


Viac fotografi√≠ projektu n√°jdete v naŇ°ej gal√©rii realiz√°cii.


 

osvetlenie ob√Ĺvańćky a kuchyne z√°vesn√© svietidlo sveteln√© stropy

Radi navrhneme komplexn√© rieŇ°enie osvetlenia aj V√°m!


Nechajte si spracovaŇ• n√°vrh osvetlenia vyplnen√≠m online formul√°ru alebo n√°s navŇ°t√≠vte osobne v naŇ°om showroome.


TeŇ°√≠me sa na V√°s!