Nadčasovosť geometrických tvarov v interiéri a Psychológia tvarov

Updated: Jun 10

Základné geometrické tvary ako štvorec, obdĺžnik, trojuholník a kruh sme sa v detstve naučili kresliť medzi prvými, sú stavebným základom všetkého okolo nás a sprevádzajú nás po celý život.Nadčasovosť geometrických tvarov v interiériOdveká geometria tvarov nepodlieha času a svojou prirodzenosťou je trvácna aj vizuálne.


Ak chceme nadčasový interiér, jeho zariadenie by malo pozostávať práve z geometrických tvarov. Veľmi dôležité je aj to, aby neprevládal vzhľad, ktorý potláča funkčnosť zariadenia do úzadia.


Koncept svetelných stropov spočíva v skĺbení dizajnu a funkcie. Základné geometrické tvary, akými sú kruh, trojuholník, obdĺžnik, elipsa či prstenec, sú zároveň ideálnym základom pre variovanie veľkostí a výšok. Voľba dekóru je kľúčovým nástrojom pre optické zladenie s interiérom. Podstatnou vlastnosťou veľkých tvarov je dostatočná plocha, ktorá distribuuje svetelný tok v širokom lúči do priestoru. Svetlo je tak rovnomerné, neoslňuje.